Dodávka formou dřevostavby na klíč - IDEÁL

Nejde totiž o terminus technicus neboli odborný termín s přesným významem jako třeba konstrukce nebo omítka, ale o frázi, prázdný obrat, který sám o sobě nesděluje nic konkrétního, jen podprahově naznačuje. Stavebníkovi tak dovoluje asociace vedoucí až k domněnce, že se jedná o kompletní dům, k jehož dveřím si za pár měsíců jenom přinese kufry. Dodávka formou „na klíč" se používá v mnoha oblastech obchodu i služeb a obvykle znamená, že dodavatel je zákazníkovi odpovědný kompletně za celý výsledek a předává jej zcela dokončený a připravený k použití. V souvislosti se stavbou domu bych čekala postavení domu včetně všeho, co je nutné a obvyklé pro možnost jeho užívání, respektive stav, kdy do díla už není třeba nijak zasahovat. Stačí nastěhovat nábytek a bydlím.

 

Co dodavatel, to vlastní specifikace pojmu Dům na klíč - REALITA

Jenže stavební praxe pracuje s mnoha modifikacemi tohoto pojmu, které mohou mít k výše zmíněnému stavu stejně blízko jako daleko. Každý dodavatel domů má totiž vlastní specifikaci obsahu tohoto pojmu, což znamená, že pod něj zahrnuje – v tom lepším případě – taxativně vyjmenované položky související s výstavbou, z nichž lze jasně vyvodit cílový stav, kterým může být jak kompletní dodávka domu zahrnující vše od projektové dokumentace po záruční servis, tak jen vlastní stavba, to jest jedna z mnoha položek nutných k postavení domu, nebo…, nebo…, až třeba jenom k té klíčové dírce, přičemž se tato specifikace může odlišovat i v rysech a míře rozsahu jednotlivých položek. Stále jde ale v této podobě o informaci, se kterou může stavebník pracovat a podle ní se rozhodovat, případně ji chtít individuálně upravit podle svých potřeb.

 

Dřevostavba na klíč - ještě horší REALITA

Horší případ může nastat, když přesná specifikace pojmu na klíč u dané firmy chybí a výsledek tak může být diametrálně odlišný od počátečních předpokladů. Obdobně složité to může mít i stavebník laik, který si ke stavbě vybere dílčí subdodavatele – každý z nich dodá na klíč jen „kus" domu (hrubá stavba, elektrikáři, vzduchotechnici…) a stavebník sám nemá jasno ve stavebních souvislostech. Může se tak stát, že dům jako celek nebude ideálně zkompletovaný. Od celkového objemu položek se pak odvíjí i cena dodávky. Zcela zavádějícím je proto vyhledávání domu na klíč podle ceny, jelikož její „obsah" nemusí být okamžitě transparentní. Je vždy potřeba srovnávat srovnatelné a předem přesně vymezit vše, co bude následně vázáno na smlouvu o dílo, respektive její přílohy tak, aby nezůstal prostor pro jakkoli jinou interpretaci. počtářství a lhostejnost k podstatě věcí.

 

Dřevostavba na klíč - DEVALVACE PODSTATY 

Lze předpokládat, že stavební firmy vede k volbě výrazu „na klíč" snaha usnadnit budoucímu stavebníkovi hledání kýženého výsledku v internetové síti, spíše než zesílení jeho ozvěny. Investorovi by ale mělo být jasné, že přesná počáteční specifikace dodávky na klíč jak ve věcné, tak v časové rovině je zásadní, a to jak o u výstavby typového domu, tak u zakázky individuální. Definovat výraz dům na klíč obecně je obtížné, protože není vázán žádnou normou. V množství informací, které se na nás denně valí z obrazovek, a v neustálém omílání finančního evangelia dochází nutně k devalvaci faktů. Je pak zcela mimo schopnosti jedince věci pochopit jako celek ve všech, byť jen podstatných souvislostech. Člověka to vede ke zjednodušování a ve výsledku může dojít k tomu, že se původní (logická) podstata věci samé postupně vytratí zcela. Je proto důležité ptát se po ní, byť by se zdála sebebanálnější.

 

Dřevostavba na klíč a její výhody 

Pokud si vyberete dodávku na klíč, kterou lze vnímat jako logickou, tedy dům je opravdu připraven k okamžitému užívání, přinese vám to řadu výhod. Nemusí jít právě o dům nejlevnější, ani jeho výstavba nemusí být nejrychlejší. Na cestě k moderní dřevostavbě to ale může být cesta nejschůdnější. Jednoznačnou výhodou je, že máte pouze jediného smluvního partnera. Odborná firma se zkušenostmi s výstavbou dřevěných rodinných domů se o vaše bydlení může postarat od projektu po kolaudaci. Zajistí všechny potřebné subdodávky, ručí za jejich komplexnost, vzájemnou provázanost i funkčnost. Řešení jakýchkoli úprav, oprav a jejich souvislostí je tak pro vás mnohem snazší. Rizika průběhu stavby vás nezatěžují a výsledek máte přikrytý jedinou smlouvou. 

Jinou nespornou výhodou je odbornost a prověřená logistika dodavatele ve všech fázích výstavby. Jako laik jenom stěží budete mít povědomí o souvislostech ve stavebnictví, moderních technologiích či zákonných předpisech. S největší pravděpodobností nedokážete adekvátně posoudit ani postup výstavby z dlouhodobého hlediska a potřeby domu jako systému. S odbornou a zkušenou firmou však můžete zrealizovat i náročné sny, postavit reprezentativní prostory nebo si splnit atypická přání. Pokud chcete mít nad stavbou i tak kontrolu, ale nechcete či nemůžete se sami angažovat, lze si najmout technický dozor, jehož prostřednictvím můžete sledovat, zda zhotovitel stavby provádí vše v souladu s vašimi představami, právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími z příslušné smlouvy. V neposlední řadě poskytuje jediný (generální) dodavatel stavby jednoznačnou záruku na dílo, a to často podstatně delší, než vyžaduje zákon. 

 

Souhrnně řečeno dodavatel je odpovědný zákazníkovi za celý výsledek = rodinný dům a předává jej kompletně dokončený a připravený k okamžitému použití. Stačí otočit klíčem, přivézt pohovku a bydlíte. Dveře se otevírají, voda teče, světla svítí. Není možné předem vyloučit, a my v redakci v to doufáme, že podnítíme úvahy o tématu jak v odborné sféře, tak mezi stavebníky samotnými, a že se časem a praxí vycizeluje pojem „dům na klíč" do podoby, která bude jednotná a na první pohled jasná. 

 

Zdroj: http://www.drevoastavby.cz/vse-o-drevostavbach/jak-na-drevostavbu/radime/4518-drevostavba-na-klic

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.