Realizace dřevostavby: Krok za krokem

Dřevostavba
Konstrukce dřevostavby

Cesta za vysněným domem může být dobrodružný, avšak poněkud zdlouhavý proces. Je potřeba si dopředu stanovit mnoho faktorů a rozhodnutí, které vám celý tento proces značně ulehčí a hlavně zajistí, že stavba půjde jako po másle. Pojďme si společně ukázat několik bodů, které se při budování vysněného domova vyplatí dodržovat.

Výběr pozemku

Jak asi tušíte, výběr pozemku je tím prvním krokem, který je potřeba udělat, pokud se rozhodnete stavět dům. Máte vybráno? Skvěle. Musíte však brát v potaz celkový charakter lokality, a pokud je vaše představa o domě jakkoliv specifická, měli byste si položit otázku, zda váš dům typově zapadne do celkového okolí pozemku, kde chcete začít stavět. Jako příklad si můžete představit třeba funkcionalistický dům, který by měl najednou stát mezi horskými roubenkami. Přesně z těchto důvodů mají města i obce zhotovené územní plány, které v určité míře udávají informace o tom, jak lze na daném území stavět, což má za cíl respektování jednotného rázu dané lokality. Není to však jediný předpis, se kterým je potřeba počítat. Podstatné jsou i obecné a technické požadavky na výstavbu a také regulační podmínky. Tyto podmínky a požadavky mohou např. určovat odstupové vzdálenosti, výšku a tvar stavby a střechy, maximální zastavitelnost pozemku atd. Bez tohoto souboru podmínek bohužel nelze začít realizovat žádnou stavbu.

Charakter terénu

Už typ terénu, na kterém se bude stavět, může zřetelně napovědět budoucí tvar a koncept domu. Jestliže je pozemek spíše svahovitějšího rázu, pak je vhodné uvažovat o domě s dvěma podlažími nebo víceúrovňovým řešením. Možností je i terénní úprava ve formě vyrovnání svahu, která se však může značně prodražit a pojí se k ní i určitá rizika, co se pevnosti půdy týče. Je proto lepší předem svůj záměr zkonzultovat s architektem či projektantem, který dokáže s jistotou určit, zda je váš plán vůbec zrealizovatelný a zda není lepší od něj opustit. Pokud totiž stojíte před takovou životní investicí, jako je stavba domu, může být těžké se smířit s tím, že ne vše, co jste si namysleli je proveditelné. V mnoha situacích je zkrátka nutné udělat kompromis.

Zeleň a orientace stavby vůči světovým stranám

Sklon terénu a jeho charakter nejsou jedinými ukazateli, které je potřeba brát u pozemku v potaz. V mnoha případech je totiž jeho součástí také zeleň. Pokud se tedy na pozemku nachází např. vzrostlé stromy, jejich hodnota je nevyčíslitelná a měly by se v maximální míře zachovat a začleňovat do výsledného řešení. Zeleň má totiž schopnost oddělovat náš soukromý prostor nebo odclonit nehezký výhled. S dispozicí domu také úzce souvisí jeho orientace vůči světovým stranám. To může být zásadním faktorem a odpovědí na otázku, jak dům na pozemku umístit. Kdy, kam a v jaké míře svítí slunce totiž zásadně ovlivňuje naši psychickou pohodu a zdraví a utváří taktéž charakter interiéru i exteriéru. Nejčastěji bývají domy orientovány svými obytnými částmi směrem na jih či jihozápad, zatímco provozní či technické části bývají orientovány spíše na sever. Takto umístěné domy se v budoucnu snadněji ubrání tepelným ztrátám a jejich provoz je tak ekonomicky příznivější.

Požadavky na dům

Pro většinu z nás přece jen není stavba domu všední záležitostí. A právě proto na každém rozhodnutí závisí budoucí spokojenost. I tak je však nutné se předem smířit s tím, že během procesu dojde na pár nevyhnutelných kompromisů, které bývají nejčastěji definovány různými zákony či předpisy. Existují však oblasti, kde si můžete klást požadavky vy. U těchto oblastí je však potřeba si skutečně uvědomit, jaké máte na dům požadavky a jaké jsou vaše potřeby. Může se pak jednat např. o prostor, který k životu potřebujete, váš životní styl nebo okolí domu. Měli byste si zkrátka naplánovat, k jakým účelům bude dům určen, zda jej stavíte na stáří nebo spíše pro velkou rodinu, zda vás baví starat se o zahradu nebo se naopak nechystáte trávit doma příliš mnoho času. Možností máte spoustu, a je tak dobré se nad nimi zamyslet. S nechtěným výsledkem se totiž budete jen těžko smiřovat.

Typ dřevostavby

Mezi nejzákladnější dělení dřevostaveb patří přízemní a patrová dřevostavba. Pokud se tedy nechystáte stavět na pozemku, který je nějak specifický a říká si o konkrétní řešení, je rozhodnutí na vás. Jednopatrové dřevostavby mají výraznou výhodu v bezbariérovosti, avšak bydlení v patrovém domě zase nabízí jinou dimenzi. Mezi další výhody přízemní stavby patří např. to, že při jejím plánování není potřeba brát ohled na potřebný prostor pro schodiště a je méně náročná, co se týče údržby. Je však potřeba počítat s větší zastavěnou plochou a tím i vyššími investičními náklady. Zároveň je to typ domu, který zatím není v našich krajích příliš rozšířený.
Mezi výhody patrové dřevostavby patří samozřejmě menší zastavěná plocha a tím i nižší provozní i investiční náklady, možnost obytného podkroví a výraznější oddělení jednotlivých částí domu (např. na denní a noční). Nevýhodou však mohou být schody, které jsou jednak bariérou pro obyvatele i návštěvníky, ale také zabírají v půdorysu stavby poměrně dost místa. Výběr typu dřevostavby tak úzce souvisí s vašimi potřebami a plány do budoucna, ale také životním stylem či dostupnými finančními prostředky.