Dřevostavba na klíč: Představa vs. realita

Existují určité slovní obraty či spojení, jejichž pravý význam je zastřen tajemstvím. Málokdo ví, co přesně se pod těmito výrazy skrývá. Jedním z takových výrazů může být právě dům na klíč, jehož význam není úplně přesně jednoznačný. Klient si jej totiž často vykládá trochu jinak než konkrétní stavební firma. Ve stavebnictví je tento termín v posledních letech tak nadužíván, až celá situace došla do fáze, že se stal pro stavebníky neprůhledným. Vysvětlíme vám proto, co přesně by dům, respektive dřevostavba na klíč měla znamenat a na co si dát před její realizací pozor.

Ideální formát

Jak již bylo zmíněno, dům na klíč není úplně jasně definovaný termín, jako třeba konstrukce nebo omítka. Je to spíš prázdný obrat, který sám o sobě nesděluje nic konkrétního, jen podprahově naznačuje. Tato asociace může vést až k domněnce, že se jedná o kompletní dům, k jehož dveřím si za pár měsíců přinesete kufry. Dodávka formou na klíč se využívá v mnoha oblastech obchodu i služeb a obvykle znamená, že je dodavatel zákazníkovi odpovědný za kompletně celý výsledek a předává jej dokončený a připravený k použití. V případě stavby domu na klíč by se dalo očekávat, že bude dům vybudován včetně všeho, co je nutné a obvyklé pro jeho užívání, respektive stav, kdy do díla již není třeba nijak zasahovat. Tak tomu ale v mnoha případech tak úplně není.

 

Realita

Jenže ve stavební praxi to obvykle nebývá tak úplně jednoznačné. Praxe totiž pracuje s mnoha modifikacemi tohoto pojmu, které mohou mít k ideálnímu stavu stejně blízko jako daleko. Problém je v tom, že každý dodavatel či stavební firma má vlastní způsob vyložení tohoto pojmu a nelze tak u všech očekávat jednotný výsledek. Cílovým stavem tak může být jak kompletní dodávka domu zahrnující vše od projektové dokumentace po záruční servis, tak i pouze samostatná stavba, kdy je prvotní projekt nutno nejprve předat jiné firmě, která jej celý naprojektuje, a teprve pak jej zadá k výrobě dané stavební firmě. I přes to se však jedná o pojem, se kterým může stavebník nakládat rozdílně a individuálně se rozhodovat podle vlastních potřeb.

Horší případ může nastat, když daná firma nemá přesně specifikováno, co pro ni pojem na klíč vlastně znamená. Výsledek pak totiž může být diametrálně odlišný od počátečních předpokladů. Obdobně složité to může být i pro amatérského stavaře, který se rozhodne vybudovat dům sám a ke stavbě si vybere dílčí subdodavatele, z nichž mu každý dodá „na klíč“ pouze jeden kus domu. Může se tak jednat např. o vybudování hrubé stavby, elektrikářské práce nebo vzduchotechniku. Stavař amatér tak nemá jasno ve stavebních souvislostech, a může se tudíž stát, že dům jako celek nebude ideálně zkompletovaný. Od celkového objemu položek se pak odvíjí i cena dodávky. Je proto zcela zavádějící vyhledávat dům na klíč podle ceny, protože obsah takové služby nemusí být zcela jednoznačný. Je vždy potřeba srovnávat srovnatelné a předem vymezit vše, co bude následně vázáno na smlouvu o dílo, aby nezůstal prostor pro jakoukoliv jinou interpretaci.

 

Složitá definice

Stavební firmy pojem „na klíč“ často využívají z důvodu usnadnění vyhledávání kýženého výsledku v internetové síti. Bývá tomu tak častěji než v případech, kdy chce firma zesílit svou ozvěnu. Investorovi by však mělo být jasné, že přesná počáteční specifikace dodávky na klíč je zásadní u jakéhokoliv typu zakázky. Všeobecně definovat tento pojem je však složité, protože není vázán žádnou normou. V množství informací se pak může člověk snadno ztratit, a to vede ke zjednodušování celé věci. Může tak ve výsledku dojít k tomu, že původní podstata se postupně zcela vytratí. Je tak důležité se na každý detail ptát, byť se může zdát sebebanálnější.

 

Výhody dřevostavby na klíč

Komplexní služby

Pokud se pro stavbu domu rozhodnete ve formě „na klíč“, přinese vám to řadu výhod. Ačkoliv se pravděpodobně nebude jednat ani o tu nejlevnější, či ani o tu nejrychlejší stavbu, na cestě za moderní dřevostavbou se může jednat o u nejschůdnější. Jednoznačnou výhodou v tomto případě je, že máte pouze jediného smluvního partnera a takto odborná firma se o váš budoucí domov dokáže postarat od projektu až po kolaudaci. Zároveň zajistí všechny potřebné subdodávky, ručí za jejich komplexnost, vzájemnou provázanost i funkčnost. I řešení jakýchkoliv problémů, závad či oprav je pro vás rázem mnohem snazší a všechna rizika průběhu stavby vás tak zatěžují podstatně méně. Výsledek totiž máte pokrytý pouze jedinou smlouvou.

 

Odbornost ve všech směrech

Další nespornou výhodou je také odbornost a prověřená logistika dodavatele ve všech fázích stavby. Pokud se totiž rozhodnete pustit se do stavby domu svépomocí, pravděpodobně brzy narazíte na problém, že nemáte přesné povědomí o všech souvislostech ve stavebnictví, moderních technologiích či zákonných předpisech. S odbornou a zkušenou firmou však dokážete zrealizovat i náročné sny, postavit reprezentativní prostory nebo si splnit atypická přání. Jestliže však chcete mít během stavby kontrolu nad veškerým děním, máte možnost najmout si technický dozor, jehož prostřednictvím můžete sledovat, zda firma provádí všechny kroky v souladu s vašimi představami, právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími z příslušné smlouvy.

 

Záruka

Poslední výhodou, která stojí v případě staveb na klíč za zmínku je skutečnost, že generální dodavatel stavby poskytuje jednoznačnou záruku na dílo, a to často podstatně delší, než vyžaduje zákon. Souhrnně řečeno, dodavatel je klientovi zcela odpovědný za kompletní výsledek a dům mu předává dokončený a připravený k okamžitému použití. Stačí smontovat nábytek, rozsvítit světla, zapnout topení a bydlíte.