TECHNOLOGIE

Společnost Evo House staví domy z masivních dřevěných panelů. Tyto panely se vyrábí v halách, kde jsou zajištěny optimální podmínky pro jejich přesnou výrobu.  

Konstrukce panelů odpovídá certifikovaným skladbám a splňuje tak nejnovější požadavky na statiku, požární odolnost i akustiku, která se od dnešních moderních dřevostaveb očekává. 

Panel je zvenku opláštěn termofasádou a zevnitř předsazenou protipožární konstrukcí.  Pracujeme jen s kvalitními vstupními materiály, mají tak vysoký podíl na výsledné kvalitě bydlení.  


Evohouse - skladba stěny

Konstrukční dřevo 

Konstrukční hranol KVH je stavební materiál určený pro moderní dřevostavby. Hranoly KVH se vyrábí ze sušeného, pevnostně tříděného smrkového řeziva, které je délkově napojené zazubeným spojem a mají přesně definované a stálé vlastnosti.

Výhody:

 • Stálé vlastnosti
 • Vynikající pevnostní vlastnosti
 • Malé ztráty díky vytříděným surovinám - kvalitní řezivo
 • Kvalitní konstrukce – rozměrová stálost
 • Bez formaldehydu – neškodí zdraví
 • Efektivní použití v konstrukcích

Dřevěné trámy použité v konstrukci domu jsou sušené na normu ČSN a strojně opracovány pro maximální přesnost konstrukčních detailů. 


Knauf unifit

Unifit 035 je stavební tepelná a akustická izolace z minerální vlny se zvýšenou pružností. Technologie pojení ECOSE® využívá pojivo na rostlinné bázi a dodává minerální vlně typickou hnědou barvu. Výrobek Unifit 035 je označen značkou CE, která dokladuje splnění všech kritérií podle harmonizované normy EN 13162. Revoluční technologie výroby skelné vlny s pojivem bez formaldehydu.


Při výrobě používáme až 80% recyklovaného skla a pojivo z rychle obnovitelných zdrojů.
Skelná vlna s ECOSE Technology získala certifikát Eurofins Gold a hodnocení "výjimečný materiál". Vyhovuje přísným emisním normám na obsah těkavých organických látek, což je velmi důležité pro kvalitu vzduchu v interiéru.


Fermacell  

Používaný k oboustrannému opláštění Vašeho domu je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností. Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce jsou vyráběny racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru, hlukové a tepelné izolace. Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je kladen největší důraz na stavebně - biologickou nezávadnost desek, které podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu domova. 


Parozábrana 

Parozábrana je alfou omegou technologie difuzně uzavřené konstrukce.
Parozábrana Würth WÜTOP® db 200 je vysoce hodnotná polyetylénová (PE) fólie modré barvy s kontrolovaným vysokým povrchovým napětím. Oblasti použití Pro vytváření parotěsných a vzduchotěsných vrstev. S ohledem na její vysokou účinnost, životnost a odolnost proti stárnutí tvoří důležitou součást certifikovaných izolačních systémů. Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí certifikovaného systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel), čímž naplňuje požadavky ETAG 007 (řídíci pokyn pro evropská technická schválení ETAG 007 – Dřevěné rámové stavební sestavy).


Instalační předstěna 

Instalační předstěna je důležitým prvkem domu, která slouží svým majitelům pro několik účelů. 

Navíc slouží pro vedení rozvodů elektřiny a vody. Vše se děje v předstěně a je tedy eliminováno narušení parozábrany neodborným zásahem do stěny.  

Vzhledem k použití desky Fermacell můžete na zeď pověsit jednotlivá břemena pouze pomocí vrutů popř. běžně dodávanými hmoždinkami pro duté stěny. Stačí si jen pohlídat, aby vrut či hmoždinka nepřesáhla délku 5 cm. 


Podlaha 

V přízemí je složena tepelnou izolací v síle 16cm  a betonovou vrstvou  5cm. Tato skladba Vám zajistí vynikající ochranu před chladem a přispívá k celkové ekonomice bydlení. 

V patře je skladba 2cm kročejové izolace pro útlum hluku a 5cm betonu. Výhodou použití betonu v patře je přitížení stropní konstrukce dřevostavby a zlepšení akustických vlastností.  


Strop a šikminy 

Stejně jako v konstrukci samotné je v šikminách použitá izolace Knauf Unifit (její vlastnosti jsou popsány výše). 32cm izolace má příznivý vliv na protihlukové a protipožární nároky. V neposlední řadě opět šetří Vaši peněženku na vytápění, při vysoké zdravotní nezávadnosti. 


Okna 

Okno je velmi důležitou součástí domu. Jsou na něj kladeny vysoké nároky, neboť plní funkční i estetickou úlohu.  

VEKA SOFTLINE 82 MD 

Řada plastových oken a balkónových dveří je provedena z šestikomorových profilů křídla a sedmikomorových profilů rámu systémem VEKA SOFTLINE 82 MD.

Plastové profily jsou vyztuženy pozinkovanými výztuhami tl. 1,5mm.

Zasklení oken a balkónových dveří je provedeno v základním provedení z izolačního trojskla.

Díky svým tepelnětechnickým parametrům je výplň zvlášť vhodná pro nízkoenergetické a pasivní objekty.

Díky tomu můžete znatelně snížit Vaše náklady na vytápění a zároveň zlepšit úroveň Vašeho bydlení:

 • profil VEKA SOFTLINE 82 MD splňující kvalitativní třídu A dle EN 12608
 • sedmikomorové profily rámu okna
 • šestikomorové profily rámu křídla
 • konstrukční (stavební) hloubka rámu i křídla 82 mm
 • součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,0 W/(m2K)
 • součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 – 0,75 W/(m2K)
 • trojstupňové celoobvodové těsnění
 • celobvodové kování MACO MULTI-MATIC
 • barevnost a design profilů – speciální fólie (z jedné nebou obou stran)

Topení 

Spousta lidí má v sobě předsudky vůči vytápění elektřinou. Ty pochází z dob starých technologií kde izolační parametry staveb nikdo neřešil a na vytápění takového domu padaly obrovské částky. V dnešní době kvalitních izolací už není potřeba nákladně prohřívat neizolované podlahy a stěny, tudíž je takové vytápění daleko ekonomičtější než tomu bývalo.  

Do Vašich domů je použito podlahové topení českého výrobce Fénix.  

Topné folie a kabely jsou moderní, velmi efektivní a úsporné vytápění, vhodné především pro vytápění nízkoenergetických domů. Topné folie ECOFILM se jen v ČR prodávají již téměř 20 let, dceřiná společnost FLEXEL ve Velké Británii je nejstarším výrobcem topných folií s historií výroby již od roku 1972. Životnost topných folií ECOFILM až 50 let, poskytované záruky jsou tedy podloženy zkušenostmi a praxí. 


Střecha 

Střecha je velmi důležitá součást každého domu. Není určeno, že dřevostavba musí mít určitý typ krytiny. Je možno použít jakoukoliv technologii, avšak z hlediska moderních trendů je stále více využívána ocelová krytina. Není se čemu divit vždyť má několik výhod, přestože budí u mnoha investorů neopodstatněnou nedůvěru. Nejčastější obavou je zvýšená hlučnost v případě deštivého počasí. Představa klepajících kapek budí obavy. Obytné podkroví má dostatečné množství izolace, které mimo své tepelněizolační vlastnosti má i výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti. 

 • Rychlá pokládka 
 • Vysoká životnost 
 • Nulová nasákavost 

Ze všech krytin nejméně zatěžuje konstrukci krovu 


Rekuperace

Rekuperační jednotka zabezpečí přirozené větrání Vašeho nového domova; nízkoenergetická novostavba sama o sobě si s větráním neporadí. Při řízeném větrání s rekuperací jde o kontinuální výměnu vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch zvenku. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován a díky použité filtraci také zbaven prachu, pylu a alergenů. Jednoduše všeho, co byste při větrání okny rádi nechali venku.

Větrání obytného prostoru probíhá se zavřenými okny. Otevřít si je samozřejmě můžete, kdykoliv chcete, ale v období, kdy je žádoucí udržovat tepelnou energii uvnitř domu a okna neotvírat, tuto potřebu mít nebudete, a to díky kontinuální výměně vzduchu. Výkon rekuperační jednotky se automaticky přizpůsobí Vašim požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí, a to na základě informací z čidel CO2. Analogie s plícemi není náhodná; rekuperační jednotka tvoří skutečné plíce Vašeho domova. A stejně tak i pracuje. Zajistí větrání Vašeho domu, abyste vždy dýchali čerstvý vzduch.


Dodavatelé moderních TZB technologií pro všechny typy dnešních novostaveb, které vytvářejí příjemné a zdravé mikroklima v interiéru staveb
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.